J&T Flexibilní dluhopisový fond

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje do instrumentů dluhopisového a peněžního trhu. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Na základě výjimky povolené Českou národní bankou může J&T Flexibilní dluhopisový fond investovat až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, Německo nebo Francie.

Fond aktivně přesouvá prostředky mezi dluhopisovými a peněžními trhy, a to s ohledem na aktuální vývoj finančních trhů a na očekávané změny úrokových sazeb. Peněžní trhy jsou totiž alternativou k dluhopisům v případě nepříznivého vývoje jejich cen.

Základní údaje

Správce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Měna fondu CZK
Typ fondu Dluhopisový
ISIN CZ0008472867
Minimální investice 300 CZK
TER (celk. nákladovost) 1,3 %
Datum založení 03.01.2008
Správní poplatek 0,8 %
Úplata depozitáři 0,15%+DPH
Frekvence ocenění týdně

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
CZK 1.4182 0.16 -0.23 -0.24 -2.08 -2.06 0.10 0.48 1.47

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 10.12.2018