Výhody a nevýhody

Výhody

  • Absolutní velikost fondů – tvoří ho prostředky mnoha podílníků. Tím je dostatečně zajištěno, aby případný výběr peněz investorů neohrozil celkovou výkonnost fondu (a tím neohrozil ani investory, kteří ve fondu zůstávají).
  • Diverzifikace – investorské peníze jsou investovány do širokého portfolia s cílem snížit kolísání jeho hodnoty.
    Cíl diverzifikace: pokud jedna část portfolia nebude dočasně finančně efektivní celkově se to projeví jen nepatrně, výnosy z jiné části portfolia ztrátu vykompenzují.
  • Danění – S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně zdanění výnosů z cenných papírů. Nově činí časový test pro osvobození od daní z příjmů fyzických osob nepodnikatelů 3 roky (původně 6 měsíců). Pokud bude tedy doba vaší investice delší než 3 roky a dosáhnete-li jakéhokoli kapitálového výnosu, nebude tento výnos podléhat zdanění. Úrokové výnosy i nadále podléhají srážkové dani (aktuálně 15 %). Na cenné papíry zakoupené předtím, než vešla nová legislativa v účinnost, se vztahuje legislativa platná před 1. 1. 2014.
  • Správa specialistů – Vaše finance spravují odborníci, kteří mají dlouhodobou kvalifikaci a dostatek informací, to jim umožňuje okamžitě reagovat na změny na kapitálových trzích. Tyto informace potom srozumitelně a formou, kterou si vyberete (např. mail, telefon), sdělí i vám.
  • Aktuální info – budete informováni o aktuálním kurzu investičního fondu i o jeho krátko i dlouhodobé výnosnosti. Fond je povinen váš podíl odkoupit za aktuální kurz. K hotovým prostředkům se dostanete velmi rychle. Problém nenastane ani s nákupem libovolného množství podílových listů. Mají neomezenou emisi.

Nevýhody

  • Investice do otevřených podílových fondů v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní.
  • V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, což se týká hlavně akciových fondů, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení.