O fondech

Fondy kolektivního investování slouží k shromážďování peněžních prostředků od jednotlivých investorů upisováním akcií nebo vydáváním podílových listů. Musí být držiteli licence a podléhají schvalování. Každý fond musí být držitelem příslušné licence a je přísně regulován depozitářem a státním dozorem (v případě České republiky tento dozor vykonává Česká národní banka). Majetek ve fondu je obhospodařován investiční společností.

Investorem fondu se stanete v okamžiku, kdy do něj vložíte své peněžní prostředky. Majetek fondu spravují profesionálové – finanční manažeři, kteří vyhledávají nejvýhodnější investiční příležitosti. Zhodnocení vaší investice závisí jednak na vývoji situace na kapitálových trzích, jednak na zkušenostech finančních analytiků, kteří fond spravují. Investice do fondů není tak riziková jako do přímých titulů cenných papírů, ovšem bez jistého rizika se pochopitelně neobejde.

Investice do nabízených cenných papírů v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení a nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.