Proč investovat na komoditních trzích?

Komodity jsou dnes nezbytností, čím více svět bohatne, tím více zdrojů spotřebovává. Akcelerace poptávky souvisí s růstem mezinárodního obchodu, který přináší nebývalou prosperitu především rozvíjejícím se zemím, jako jsou Čína, Indie, Rusko a Latinská Amerika. Hovoříme o přesunu ekonomické mapy světa. Nabídka vyčerpatelných zdrojů, jako jsou ropa, zemní plyn a drahé kovy, i obnovitelných zdrojů, jako jsou zemědělské plodiny, je vyčerpatelná. Proto trh reaguje na jakýkoli jejich nedostatek růstem ceny.

Při optimalizaci nabídky klientům vycházejí makléři společnosti ATLANTIK FT z dlouholetých zkušeností investičního týmu sesterské společnosti ATLANTIK AM. Její investiční ředitel, ing.Petr Posker, CFA k tomu říká: „Když oslabí měna, centrální banka má několik nástrojů jak ovlivnit její hodnotu a jak ji stabilizovat. Firmy mohou mnoho ze svých krátkodobých problémů zakrýt, nebo napravit mnoha způsoby. Když však sucho poničí velkou část úrody, nebo hurikán vyřadí velkou produkční a distribuční kapacitu ropy, vlády, banky a firmy mají jen velmi omezenou možnost jak nastolit na komoditních trzích stabilitu. Ani Alan Greenspan neumí vyrobit kukuřici. Zůstává pak jediný nástroj pro vyrovnání nabídky a poptávky – cena.“

Komodity jsou zcela specifickým aktivem, neboť jejich celkové množství na trhu je ovlivněno především stavem volných zásob a produkčních kapacit dané komodity. To ve skutečnosti znamená, že není přesně známo celkové množství komodity na trhu.
Cena komodit se velmi často vyvíjí v souladu s inflací mimo jiné také proto, že ji sama vyvolává. Díky tomuto faktu je pohyb cen na komoditních trzích nezávislý na vývoji a náladě tradičních akciových nebo dluhopisových trhů, které na růst inflace naopak reagují negativně. Z tohoto důvodu představují komodity proto pro investory ideální doplněk při diverzifikaci a snížení rizika celého portfolia.

Pokud bychom však měli zmínit pouze jediný a dlouhodobý důvod proč investovat do komodit pak je to rychle rostoucí životní úroveň mnohem větší části světové populace než dosud. S rostoucí soukromou spotřebou Asie roste i spotřeba komodit a tento trend nezvrátí ani případná ekonomická krize v tomto regionu.