C-Quadrat

C-Quadrat C-QUADRAT – the fund company, se od svého založení v roce 1991 specializovala na správu aktiv a Asset Management. Společnost C-QUADRAT si jako správce fondů fondů vybudovala obsáhlé know-how dříve než jiné společnosti. V současné době tvoří paletu produktů C-QUADRAT v oblasti investičních fondů vedle klasických fondů fondů rovněž fondy s Total Return přistupem, fondy single strategií a speciální fondy. Řada ocenění, top ratingy od mezinárodních ratingových agentur a rovněž velká řada odkazů v mezinárodních mediích dokumentují kvalitu služeb, které C-QUADRAT zákazníkům v oblasti Asset Managementu nabízí.

ARTS Total Return koncept

Fondy C-QUADRAT ARTS Total Return jsou fondy fondů řízené prostřednictvím technického obchodního systému. Narozdíl od klasicky spravovaných fondů se investiční strategie fondů C-QUADRAT ARTS Total Return neorinetuje na benchmark, nýbrž usiluje o dosažení absolutní návratnosti ve všech fázích trhu.

C-QUADRAT ARTS Total Return fondy představují vysoce aktivní styl správy, složení portfolia je neustále upravováno. Ve fázích trendu burzovního poklesu může být akciová složka snížena až na nulu. V takových případech je majetek fondu investován převážně do fondů s krátkodobými termínovanými vklady, dluhopisy a produkty se silně negativní korelací s klasickými akciovými indexy.

Výběr fondů je prováděn prostřednictvím technického obchodního programu kopírujícího trendy, který neustále systematicky vybírá z více než 10 000 fondů ty, které vykazují nejsilnější „momentum“ (nejstabilnější růstový trend). Tento obchodní systém vyvinula ARTS Asset Management, společnost ze skupiny C-QUADRAT.