Fondy

Investování do fondů je v posledních letech jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících segmentů kapitálového trhu u nás. Fondy kolektivního investování jsou vhodným nástrojem zhodnocujícím úspory a jsou určeny pro začínající i zkušené investory. Široká nabídka různě zaměřených fondů umožní složit portfolio přesně na míru jednotlivého investora již při relativně nízkých objemech. V rámci našich služeb pomáháme investorům vybrat fond nebo fondy, které nejlépe vyhovují jejich podmínkám a poskytujeme jednoduchý a efektivní systém pro nákup a prodej těchto fondů. Investice do nabízených cenných papírů v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení a nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy J&T Fondy dalších správců O fondech Aplikace Moje Portfolio