Akcie Unipetrol

Všeobecné informace

Název společnosti Unipetrol
IČO n.a.
ISIN CZ0009091500
GDR n.a.
Reuters kód UNPE.PR
Bloomberg kód UNIP CP
Popis společnosti Rafinerie a petrochemie
Aktuální počet akcií 181,334,764
Volné akcie 37.01%
Tržní kapitalizace 32,721,858,164 CZK
Významní akcionáři PKN Orlen (62.99%)
Web http://www.unipetrol.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657


Finanční výkazy

v tis. CZK 2015 2016
Tržby (celkem) 108,907,000 87,813,000
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 98,264,000 75,885,000
EBITDA 10,643,000 11,928,000
Odpisy 1,927,000 2,031,000
EBIT 8,716,000 9,897,000
Čistý placený úrok -47,000 131,000
Zisk před zdaněním 8,669,000 10,028,000
Čistý zisk 7,036,000 7,975,000
Rozvaha  
Aktiva celkem 54,509,000 68,652,000
    stálá 22,575,000 32,270,000
    oběžná 31,934,000 36,382,000
    ostatní  
Cizí zdroje 54,499,000 68,652,000
    dlouhodobý dluh 1,653,000 2,026,000
    krátkodobý dluh 17,337,000 25,005,000
    ostatní  
Vlastní jmění 35,509,000 41,621,000
Peněžní toky  
Čistý provozní 14,879,000 7,996,000
Čistý investiční -6,340,000 -9,789,000
Čistý finanční -4,385,000 -1,165,000
Čistý 4,154,000 -2,958,000


Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 181,334,764 181,334,764
Průměrný počet akcií 181,334,764 181,334,764
Dividenda (hrubá) 5.52 CZK 8.30 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.34 0.12
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.84 1.45
Zisk na akcii (EPS) 38.80 CZK 43.98 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 82.05 CZK 44.10 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 195.82 CZK 229.53 CZK
P/E 4.65 4.1
P/OCF 2.2 4.09
P/BV 0.92 0.79
P/Tržby 0.3 0.37
Dividendový výnos 3.06 % 4.6 %
ROE 19.8% 19.2%
ROA 12.9% 11.6%
EBITDA marže 2.0% 2.7%
EBIT marže 8.9% 13.0%
Marže čistého zisku 7.2% 10.5%
Dluh celkem/aktiva celkem 34.8% 39.4%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 4.7% 4.9%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41