Akcie Avast

Všeobecné informace

Název společnosti Avast
IČO n.a.
ISIN CZ0009091500
GDR Primární emise na US NASDAQ
Reuters kód AVST.L
Bloomberg kód AVST CP
Popis společnosti IT
Aktuální počet akcií 181,334,764
Volné akcie 25.3%
Tržní kapitalizace 32,721,858,164 CZK
Významní akcionáři PKN Orlen (62.99%)
Web http://www.unipetrol.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657


Finanční výkazy

* Data v tisících (USD) 2015 2016
Tržby (celkem) 108,907,000 652,900
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 112,100 232,800
EBITDA 10,643,000 11,928,000
Odpisy 1,927,000 124,300
EBIT 38,600 89,100
Čistý placený úrok -47,000 -28,900
Zisk před zdaněním 5,100 -4,900
Čistý zisk 24,600 -33,800
Rozvaha  
Aktiva celkem 2,807,400 2,793,500
    stálá 22,575,000 29,500
    oběžná 31,934,000 314,300
    ostatní  
Cizí zdroje 2,082,900 2,358,400
    dlouhodobý dluh 1,476,500 1,688,800
    krátkodobý dluh 17,337,000 25,005,000
    ostatní  
Vlastní jmění 35,509,000 41,621,000
Peněžní toky  
Čistý provozní 14,879,000 229,000
Čistý investiční -1,250,000 -173,800
Čistý finanční -4,385,000 -1,165,000
Čistý 4,154,000 -2,958,000


Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 181,334,764 181,334,764
Průměrný počet akcií 181,334,764 181,334,764
Dividenda (hrubá) 0.00 CZK 0.00 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.34 0.12
Likvidita III. stupně (current ratio) 0.72 0.60
Zisk na akcii (EPS) 0.26 CZK -0.36 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 2.07 CZK 2.42 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 195.82 CZK 229.53 CZK
P/E 694.04 -501.25
P/OCF 87.17 74.57
P/BV 0.92 0.79
P/Tržby 0.3 50.12
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE 1% -1%
ROA 0% -0%
EBITDA marže 2.0% 2.7%
EBIT marže 8.9% 13.0%
Marže čistého zisku 7% -5%
Dluh celkem/aktiva celkem 34.8% 39.4%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 204% 388%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41