Akcie O2 CR

Všeobecné informace

Název společnosti O2 CR
IČO 60193336
ISIN CZ0009093209
GDR US15713m1071
Reuters kód SPTT.PR
Bloomberg kód TELEC CP
Popis společnosti Telekomunikace
Aktuální počet akcií 310,220,058
Volné akcie 17.4%
Tržní kapitalizace 72,219,229,502 CZK
Významní akcionáři PPF Arena 2 B.V (82.6%)
Web http://www.O2.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Vaníček (vanicek@jtbank.cz)
+420 221 710 607


Finanční výkazy

v tis. CZK 2015 2016
Tržby (celkem) 37,480,963 37,594,288
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 27,503,000 27,377,400
EBITDA 10,140,963 10,452,088
Odpisy 3,521,000 3,442,000
EBIT 6,593,963 6,858,088
Čistý placený úrok 167,000 90,000
Zisk před zdaněním 6,436,963 6,745,488
Čistý zisk 5,075,763 5,260,088
Rozvaha  
Aktiva celkem 30,268,000 33,306,000
    stálá 21,399,000 22,071,000
    oběžná 8,869,000 11,235,000
    ostatní 0 0
Cizí zdroje 11,924,000 15,801,000
    dlouhodobý dluh 3,086,000 7,212,000
    krátkodobý dluh 11,000 1,000
    ostatní 8,827,000 8,588,000
Vlastní jmění 18,344,000 17,504,000
Peněžní toky  
Čistý provozní 9,295,763 8,416,088
Čistý investiční -3,642,000 -4,347,000
Čistý finanční -3,964,000 -1,999,521
Čistý 1,689,763 2,069,567


Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 322,089,900 310,220,058
Průměrný počet akcií 322,089,900 316,154,979
Dividenda (hrubá) 16.00 CZK 21.00 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.2 0.5
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.0 1.3
Zisk na akcii (EPS) 16.1 CZK 17.0 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 5.3 CZK 6.7 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 58.0 CZK 56.4 CZK
P/E 14.46 13.69
P/OCF 43.92 34.75
P/BV 4.01 4.13
P/Tržby 2 1.92
Dividendový výnos 6.87 % 9.02 %
ROE 7.00% 14.67%
ROA 10.0% 16.8%
EBITDA marže 27.1% 27.8%
EBIT marže 17.6% 18.2%
Marže čistého zisku 13.5% 14.0%
Dluh celkem/aktiva celkem 39.0% 47.4%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 17.0% 41.2%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41