Akcie Philip Morris ČR

Všeobecné informace

Název společnosti Philip Morris ČR
IČO 14803534
ISIN CS0008418869
GDR n.a.
Reuters kód TABK.PR
Bloomberg kód TABAK CP
Popis společnosti Tabák
Aktuální počet akcií 2,745,386
Volné akcie 22.40%
Tržní kapitalizace 34,097,694,120 CZK
Významní akcionáři Philip Morris Holland B.V. (77.6%)
Web http://www.pmicareers.com/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Nekonsolidované
Analytik Milan Vaníček (vanicek@jtbank.cz)
+420 221 710 607


Finanční výkazy

v tis. CZK 2015 2016
Tržby (celkem) 10,148,000 10,797,000
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 5,359,000 5,601,000
EBITDA 3,617,000 4,108,600
Odpisy 477,000 675,000
EBIT 3,140,000 3,433,600
Čistý placený úrok 0 0
Zisk před zdaněním 3,140,000 3,433,600
Čistý zisk 2,540,000 2,765,600
Rozvaha  
Aktiva celkem 14,566,000 15,222,000
    stálá 3,878,000 4,373,000
    oběžná 10,688,000 10,849,000
    ostatní 0 0
Cizí zdroje 6,645,461 7,058,000
    dlouhodobý dluh 0 0
    krátkodobý dluh 0 1
    ostatní 3,461 0
Vlastní jmění 7,920,539 8,164,000
Peněžní toky  
Čistý provozní 6,441,000 4,575,800
Čistý investiční -397,812 -1,149,612
Čistý finanční -2,452,755 -2,496,000
Čistý 3,590,433 930,188


Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 2,745,386 2,745,386
Průměrný počet akcií 2,745,386 2,745,386
Dividenda (hrubá) 920.00 CZK 1000.00 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 1.09 1.15
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.65 1.58
Zisk na akcii (EPS) 925.19 CZK 1,007.36 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 1,307.81 CZK 338.82 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 2,885.04 CZK 2,973.72 CZK
P/E 13.42 12.33
P/OCF 9.5 36.66
P/BV 4.3 4.18
P/Tržby 3.36 3.16
Dividendový výnos 7.41 % 8.05 %
ROE 32.3% 34.4%
ROA 19.1% 18.6%
EBITDA marže 35.6% 38.1%
EBIT marže 30.9% 31.8%
Marže čistého zisku 25.0% 25.6%
Dluh celkem/aktiva celkem 0.00% 0.00%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 0.00% 0.00%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41