Akcie Philip Morris ČR

Všeobecné informace

Název společnosti Philip Morris ČR
IČO 14803534
ISIN CS0008418869
GDR n.a.
Reuters kód TABK.PR
Bloomberg kód TABAK CP
Popis společnosti Tabák
Aktuální počet akcií 2,745,386
Volné akcie 22.40%
Tržní kapitalizace 34,097,694,120 CZK
Významní akcionáři Philip Morris Holland B.V. (77.6%)
Web http://www.pmicareers.com/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Nekonsolidované
Analytik Milan Vaníček (vanicek@jtbank.cz)
+420 221 710 607


Finanční výkazy

v tis. CZK 2016 2017
Tržby (celkem) 10,797,000 11,187,799
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 5,601,000 5,702,655
EBITDA 4,108,600 4,429,434
Odpisy 675,000 562,000
EBIT 3,433,600 3,867,414
Čistý placený úrok 0 0
Zisk před zdaněním 3,433,600 3,867,414
Čistý zisk 2,765,600 3,144,455
Rozvaha  
Aktiva celkem 15,222,000 15,353,440
    stálá 4,373,000 4,223,494
    oběžná 10,849,000 11,129,946
    ostatní 0 0
Cizí zdroje 7,058,000 6,810,585
    dlouhodobý dluh 0 0
    krátkodobý dluh 1 1
    ostatní 0 96,833
Vlastní jmění 8,164,000 8,542,855
Peněžní toky  
Čistý provozní 4,575,800 3,674,277
Čistý investiční -1,149,612 -375,112
Čistý finanční -2,496,000 -2,706,200
Čistý 930,188 592,965


Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 2,745,386 2,745,386
Průměrný počet akcií 2,745,386 2,745,386
Dividenda (hrubá) 1000.00 CZK 1080.00 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 1.15 1.28
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.58 1.68
Zisk na akcii (EPS) 1,007.36 CZK 1,145.36 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 338.82 CZK 215.99 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 2,973.72 CZK 3,111.71 CZK
P/E 12.33 10.84
P/OCF 36.66 57.5
P/BV 4.18 3.99
P/Tržby 3.16 3.05
Dividendový výnos 8.05 % 8.7 %
ROE 34.4% 37.6%
ROA 18.6% 20.6%
EBITDA marže 38.1% 39.6%
EBIT marže 31.8% 34.6%
Marže čistého zisku 25.6% 28.1%
Dluh celkem/aktiva celkem 0.00% 0.00%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 0.00% 0.00%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41