Akcie PEGAS NONWOVENS

Všeobecné informace

Název společnosti PEGAS NONWOVENS
IČO n.a.
ISIN LU 0275164910
GDR n.a.
Reuters kód n.a.
Bloomberg kód PEGAS CP
Popis společnosti Výrobce netkaných tetílií
Aktuální počet akcií 8,763,859
Volné akcie 11.5%
Tržní kapitalizace 6,919,066,681 CZK
Významní akcionáři R2G Rohan Czech
Web http://www.pegas.lu/
Web PSE http://www.pse.cz/
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657


Finanční výkazy

v tis. EUR 2015 2016
Tržby (celkem) 229,200 206,353
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 184,889 159,685
EBITDA 44,311 46,668
Odpisy 16,059 16,107
EBIT 28,252 30,561
Čistý placený úrok 745 -10,460
Zisk před zdaněním 28,997 20,101
Čistý zisk 24,978 14,847
Rozvaha  
Aktiva celkem 391,788 384,939
    stálá 269,476 277,218
    oběžná 122,312 107,721
    ostatní  
Cizí zdroje 391,788 384,939
    dlouhodobý dluh 202,246 205,105
    krátkodobý dluh 32,830 20,691
    ostatní  
Vlastní jmění 156,712 159,143
Peněžní toky  
Čistý provozní 20,824 42,898
Čistý investiční -8,968 -20,961
Čistý finanční 7,264 -25,798
Čistý 19,120 -3,861


Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 9,439,400 9,439,400
Průměrný počet akcií 9,439,400 9,439,400
Dividenda (hrubá) 1.25 EUR 1.30 EUR
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.86 1.17
Likvidita III. stupně (current ratio) 3.73 5.21
Zisk na akcii (EPS) 2.65 EUR 1.57 EUR
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 2.21 EUR 4.54 EUR
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 16.60 EUR 16.86 EUR
P/E 0  
P/OCF 0  
P/BV 0  
P/Tržby 0  
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE 15.9% 9.3%
ROA 6.4% 3.9%
EBITDA marže 8.7% 10.1%
EBIT marže 15.3% 19.1%
Marže čistého zisku 13.5% 9.3%
Dluh celkem/aktiva celkem 60.0% 58.7%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 129.1% 128.9%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41