Akcie Moneta Money Bank

Všeobecné informace

Název společnosti Moneta Money Bank
IČO -
ISIN CZ0009000121
GDR -
Reuters kód -
Bloomberg kód MONET CP
Popis společnosti Banka
Aktuální počet akcií 511,000,000
Volné akcie 100.00%
Tržní kapitalizace 41,033,300,000 CZK
Významní akcionáři GE Capital Inter Holdings
Web www.moneta.cz
Web PSE http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Lavicka (milan.lavicka@atlantik.cz)
+420 225 010 214


Finanční výkazy

v tis. CZK 2016 2017
Tržby (celkem)  
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží)  
EBITDA  
Odpisy  
EBIT  
Čistý placený úrok  
Zisk před zdaněním 4,983 4,903
Čistý zisk 3,990 3,923
Rozvaha  
Aktiva celkem 149,379 199,734
    stálá  
    oběžná  
    ostatní  
Cizí zdroje 122,111 173,971
    dlouhodobý dluh  
    krátkodobý dluh  
    ostatní  
Vlastní jmění 27,268 25,763
Peněžní toky  
Čistý provozní n.a. n.a.
Čistý investiční n.a. n.a.
Čistý finanční n.a. n.a.
Čistý n.a. n.a.


Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 511000000 511,000,000
Průměrný počet akcií 511000000 511,000,000
Dividenda (hrubá) 9.80 EUR 8.00 EUR
Likvidita I. stupně (cash ratio)  
Likvidita III. stupně (current ratio)  
Zisk na akcii (EPS) 7.81 EUR 7.68 EUR
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) n.a. EUR n.a. EUR
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 53.36 EUR 50.42 EUR
P/E 0  
P/OCF 0 0
P/BV 0  
P/Tržby  
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE 14.5% 14.8%
ROA 2.7% 2.2%
EBITDA marže  
EBIT marže  
Marže čistého zisku  
Dluh celkem/aktiva celkem  
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění  

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41