Akcie Kofola ČeskoSlovensko

Všeobecné informace

Název společnosti Kofola ČeskoSlovensko
IČO
ISIN CZ0009000121
GDR
Reuters kód
Bloomberg kód Kofola CP
Popis společnosti Výroba a distribuce nápojů
Aktuální počet akcií 22,295,000
Volné akcie 6.7%
Tržní kapitalizace 8,918,000,000 CZK
Významní akcionáři Jannis Samaras (50,8%)
Web http://firma.kofola.cz/investor/
Web PSE -
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Vaníček (vanicek@jtbank.cz)
+420 739 529 520


Finanční výkazy

v mil. Kč 2014 2015
Tržby (celkem) 6,275 7,157
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 3,881 4,352
EBITDA 915 948
Odpisy  
EBIT 442 435
Čistý placený úrok - -
Zisk před zdaněním  
Čistý zisk 290 229
Rozvaha  
Aktiva celkem 5,960 8,491
    stálá 4,172 5,096
    oběžná 1,788 3,395
    ostatní  
Cizí zdroje 5,960 8,491
    dlouhodobý dluh 852 1,520
    krátkodobý dluh 600 1,697
    ostatní  
Vlastní jmění 2,577 2,870
Peněžní toky  
Čistý provozní  
Čistý investiční  
Čistý finanční  
Čistý  


Ukazatele

2014 2015
Celkový počet akcií 22,020,000 22,295,000
Průměrný počet akcií -  
Dividenda (hrubá) 112.0 EUR  
Likvidita I. stupně (cash ratio)  
Likvidita III. stupně (current ratio)  
Zisk na akcii (EPS) 13.2 EUR 16.9 EUR
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) - EUR  
Vlastní jmění na akcii (BVPS) - EUR  
P/E 0  
P/OCF 0 0
P/BV 0 0
P/Tržby 0  
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE 9.4% 8.3%
ROA 4.1% 3.1%
EBITDA marže 14.7% 14.2%
EBIT marže 7.1% 7.0%
Marže čistého zisku 3.9% 3.2%
Dluh celkem/aktiva celkem 24.0% 38.0%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 33.1% 44.5%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41