Akcie Fortuna Entertainment Group

Všeobecné informace

Název společnosti Fortuna Entertainment Group
IČO
ISIN NL0009604859
GDR
Reuters kód -
Bloomberg kód Foreg CP
Popis společnosti Herní průmysl
Aktuální počet akcií 52,000,000
Volné akcie 32.7%
Tržní kapitalizace 4,550,000,000 CZK
Významní akcionáři Penta investments (67.3%)
Web http://www.fortunagroup.com/
Web PSE http://www.bcpp.cz/Cenne-Papiry/Detai...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Lávička (lavicka@jtbank.cz)
+420 221 710 614


Finanční výkazy

v tis. EUR 2015 2016
Tržby (celkem) 102,800 106,200
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží)  
EBITDA 27,200 22,100
Odpisy -4,600 -5,400
EBIT 22,600 16,700
Čistý placený úrok  
Zisk před zdaněním 20,600 15,200
Čistý zisk 19,500 8,300
Rozvaha  
Aktiva celkem 115,020 128,230
    stálá  
    oběžná  
    ostatní  
Cizí zdroje  
    dlouhodobý dluh  
    krátkodobý dluh  
    ostatní  
Vlastní jmění 51,240 62,540
Peněžní toky  
Čistý provozní  
Čistý investiční  
Čistý finanční  
Čistý  


Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 52,000,000 52,000,000
Průměrný počet akcií 52,000,000 52,000,000
Dividenda (hrubá) 0.00 EUR 0.00 EUR
Likvidita I. stupně (cash ratio)  
Likvidita III. stupně (current ratio)  
Zisk na akcii (EPS) 0.38 EUR 0.22 EUR
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 0.00 EUR 0.00 EUR
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 1 EUR 1 EUR
P/E 0  
P/OCF 0 0
P/BV 0  
P/Tržby 0  
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE 38.1% 17.9%
ROA  
EBITDA marže - -
EBIT marže 22.0% 15.7%
Marže čistého zisku - -
Dluh celkem/aktiva celkem  
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění  

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41