Akcie Erste Bank

Všeobecné informace

Název společnosti Erste Bank
IČO n.a.
ISIN AT0000652011
GDR 296036304
Reuters kód ERST.VI
Bloomberg kód DESC AV
Popis společnosti Banka
Aktuální počet akcií 429,801,000
Volné akcie 67.2%
Tržní kapitalizace 305,846,391,600 CZK
Významní akcionáři Die Erste - Privatversicherung (23.2%)
Caixabank (9.7%)
Web http://www.erstegroup.com
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Lavicka (lavicka@jtbank.cz)
+420 221 710 614


Finanční výkazy

v tis. EUR 2016 2017
Čisté úrokové výnosy 4,375,000 4,353,000
Čisté neúrokové výnosy 2,317,000 2,316,000
Provozní náklady -4,028,000 -4,158,000
Zisk před tvorbou ROP 2,663,000 2,511,000
ROP -196,000 -132,000
Zisk před zdaněním 1,950,400 2,078,000
Čistý zisk 1,265,000 1,316,000
Rozvaha  
Aktiva celkem 208,227,000 220,659
    hotovost, účty u ČNB, PP  
    úvěry fin. institucím  
    úvěry zákazníkům  
Cizí zdroje  
    půjčky od fin. institucí  
    primární vklady  
    emitované dluhopisy  
Vlastní jmění 12,460,000 13,872,000
Peněžní toky  
Čistý provozní n.a. n.a.
Čistý investiční n.a. n.a.
Čistý finanční n.a. n.a.
Čistý n.a. n.a.


Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 429,800,000 429,800,000
Průměrný počet akcií 429,800,000 429,800,000
Dividenda (hrubá) 1.00 EUR 1.20 EUR
Zisk na akcii (EPS) 2.94 EUR 3.06 EUR
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 27.80 EUR 28.80 EUR
P/E 0  
P/BV 0  
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE 11.0% 10.8%
ROA 0.6% 0.6%
Provozní náklady/výnosy 60.2% 62.4%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41