Akcie Avast

Všeobecné informace

Název společnosti Avast
IČO 45274649
ISIN CZ0005112300
GDR Primární emise na US NASDAQ
Reuters kód AVST.L
Bloomberg kód AVST CP
Popis společnosti IT
Aktuální počet akcií 537,989,759
Volné akcie 25.3%
Tržní kapitalizace 234,886,328,779 CZK
Významní akcionáři PaBa Software (27.0%)
Web http://www.cez.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657


Finanční výkazy

* Data v tisících (USD) 2016 2017
Tržby (celkem) 203,744,000 201,906,000
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 112,100 147,985,000
EBITDA 262,400 445,300
Odpisy 28,978,000 124,300
EBIT 26,114,000 25,620,000
Čistý placený úrok 19,500 -28,900
Zisk před zdaněním 19,328,000 -4,900
Čistý zisk 14,575,000 -33,800
Rozvaha  
Aktiva celkem 2,807,400 2,793,500
    stálá 34,700 29,500
    oběžná 141,587,000 138,254,000
    ostatní  
Cizí zdroje 2,082,900 2,358,400
    dlouhodobý dluh 1,476,500 1,688,800
    krátkodobý dluh 129,440,000 130,282,000
    ostatní  
Vlastní jmění 261,360,000 254,322,000
Peněžní toky  
Čistý provozní 195,200 229,000
Čistý investiční -1,250,000 -173,800
Čistý finanční -16,540,000 -116,100
Čistý -2,158,000 -61,000


Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 537,989,759 537,989,759
Průměrný počet akcií 537,989,759 537,989,759
Dividenda (hrubá) 0.00 CZK 0.00 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.09 0.10
Likvidita III. stupně (current ratio) 0.72 0.60
Zisk na akcii (EPS) 0.26 CZK -0.36 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 2.07 CZK 2.42 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 485.81 CZK 4.59 CZK
P/E 1679.23 -1212.78
P/OCF 210.92 180.41
P/BV 0.9 95.12
P/Tržby 1.15 1.16
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE 1% -1%
ROA 0% -0%
EBITDA marže 28.6% 26.7%
EBIT marže 12.8% 12.7%
Marže čistého zisku 7% -5%
Dluh celkem/aktiva celkem 55% 59.4%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 204% 388%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41