Akcie ČEZ

Všeobecné informace

Název společnosti ČEZ
IČO 45274649
ISIN CZ0005112300
GDR n.a.
Reuters kód CEZP.PR
Bloomberg kód CEZ CP
Popis společnosti Producent a distributor elektřiny
Aktuální počet akcií 537,989,759
Volné akcie 30.0%
Tržní kapitalizace 234,886,328,779 CZK
Významní akcionáři Stát (70%)
Web http://www.cez.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657


Finanční výkazy

v tis. CZK 2015 2016e
Tržby (celkem) 210,167,000 204,842,466
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 144,902,000 147,302,004
EBITDA 65,265,000 57,540,461
Odpisy 28,619,000 30,097,429
EBIT 28,961,000 27,443,033
Čistý placený úrok 2,066,000 5,843,570
Zisk před zdaněním 26,895,000 21,511,770
Čistý zisk 20,547,000 17,424,534
Rozvaha  
Aktiva celkem 602,686,000 599,670,000
    stálá 493,055,000 489,729,000
    oběžná 109,631,000 109,941,000
    ostatní  
Cizí zdroje 602,686,000 599,670,000
    dlouhodobý dluh 236,832,000 243,861,000
    krátkodobý dluh 93,699,000 82,783,000
    ostatní  
Vlastní jmění 272,155,000 273,026,000
Peněžní toky  
Čistý provozní 72,579,000 56,459,000
Čistý investiční -31,570,000 -34,150,000
Čistý finanční -47,374,000 -18,312,000
Čistý -6,365,000 3,997,000


Ukazatele

2015 2016e
Celkový počet akcií 537,989,759 537,989,759
Průměrný počet akcií 537,989,759 537,989,759
Dividenda (hrubá) 40.00 CZK 40.00 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.14 0.21
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.17 1.33
Zisk na akcii (EPS) 38.19 CZK 32.39 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 134.91 CZK 104.94 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 505.87 CZK 507.49 CZK
P/E 11.43 13.48
P/OCF 3.24 4.16
P/BV 0.86 0.86
P/Tržby 1.12 1.15
Dividendový výnos 9.16 % 9.16 %
ROE 7.5% 6.4%
ROA 3.4% 2.9%
EBITDA marže 19.8% 20.4%
EBIT marže 20.0% 18.6%
Marže čistého zisku 14.2% 11.8%
Dluh celkem/aktiva celkem 54.8% 54.5%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 87.0% 89.3%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41