Akcie ČEZ

Všeobecné informace

Název společnosti ČEZ
IČO 45274649
ISIN CZ0005112300
GDR n.a.
Reuters kód CEZP.PR
Bloomberg kód CEZ CP
Popis společnosti Producent a distributor elektřiny
Aktuální počet akcií 537,989,759
Volné akcie 30.0%
Tržní kapitalizace 234,886,328,779 CZK
Významní akcionáři Stát (70%)
Web http://www.cez.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.as...
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657


Finanční výkazy

v tis. CZK 2016 2017e
Tržby (celkem) 203,744,000 201,918,000
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 145,538,000 149,621,000
EBITDA 58,206,000 52,297,000
Odpisy 28,978,000 30,063,000
EBIT 26,114,000 22,234,000
Čistý placený úrok 6,786,000 525,000
Zisk před zdaněním 19,328,000 22,759,000
Čistý zisk 14,575,000 18,784,000
Rozvaha  
Aktiva celkem 630,841,000 616,624,000
    stálá 489,254,000 487,850,000
    oběžná 141,587,000 128,774,000
    ostatní  
Cizí zdroje 630,841,000 616,624,000
    dlouhodobý dluh 240,041,000 246,609,000
    krátkodobý dluh 129,440,000 107,716,000
    ostatní  
Vlastní jmění 261,360,000 262,299,000
Peněžní toky  
Čistý provozní 48,953,000 46,738,930
Čistý investiční -34,571,000 -30,800,000
Čistý finanční -16,540,000 -17,625,786
Čistý -2,158,000 -1,686,856


Ukazatele

2016 2017e
Celkový počet akcií 537,989,759 537,989,759
Průměrný počet akcií 537,989,759 537,989,759
Dividenda (hrubá) 33.00 CZK 34.90 CZK
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.09 0.09
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.09 1.20
Zisk na akcii (EPS) 27.09 CZK 34.92 CZK
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 90.99 CZK 86.88 CZK
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 485.81 CZK 487.55 CZK
P/E 16.12 12.5
P/OCF 4.8 5.03
P/BV 0.9 0.9
P/Tržby 1.15 1.16
Dividendový výnos 7.56 % 7.99 %
ROE 5.6% 7.2%
ROA 2.3% 3.0%
EBITDA marže 28.6% 25.9%
EBIT marže 12.8% 11.0%
Marže čistého zisku 7.2% 9.3%
Dluh celkem/aktiva celkem 58.6% 57.5%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 91.8% 94.0%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41