Akcie CME

Všeobecné informace

Název společnosti CME
IČO n.a.
ISIN BMG200452024
GDR Primární emise na US NASDAQ
Reuters kód CETV.O
Bloomberg kód CETV CP
Popis společnosti mediální společnost
Aktuální počet akcií 154,795,000
Volné akcie 57.0%
Tržní kapitalizace 8,699,479,000 CZK
Významní akcionáři Time Warner (42.5%)
Web http://www.cetv-net.com/
Web PSE http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail...
Účetní standard US GAAP
Výsledky Konsolidované
Analytik Pavel Ryska (ryska@jtbank.cz)
+420 221 710 658


Finanční výkazy

* Data v tisících (USD) 2015 2016
Tržby (celkem) 605,841 638,013
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 446,872 518,991
EBITDA 122,815 150,049
Odpisy 94,583 111,589
EBIT 171,004 131,632
Čistý placený úrok -102,800 -173,280
Zisk před zdaněním -515 7,317
Čistý zisk -114,901 -180,291
Rozvaha  
Aktiva celkem 1,454,201 1,390,717
    stálá 1,095,917 1,050,297
    oběžná 358,284 340,420
    ostatní  
Cizí zdroje 1,134,362 1,242,350
    dlouhodobý dluh 922,305 1,002,028
    krátkodobý dluh 1,155 1,494
    ostatní  
Vlastní jmění 319,839 148,367
Peněžní toky  
Čistý provozní 61,100 33,904
Čistý investiční -30,000 -29,356
Čistý finanční -27,400 -22,743
Čistý 10,800 -18,233


Ukazatele

2015 2016e
Celkový počet akcií 146,866,000 153,494,000
Průměrný počet akcií 146,866,000 150,180,000
Dividenda (hrubá) 0.00 USD 0.00 USD
Likvidita I. stupně (cash ratio) 1.00 0.73
Likvidita III. stupně (current ratio) 2.45 1.98
Zisk na akcii (EPS) -0.78 USD -1.20 USD
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 0.42 USD 0.23 USD
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 2.18 USD 0.99 USD
P/E 0  
P/OCF 0  
P/BV 0  
P/Tržby 0  
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE -14% -38%
ROA 4% -3%
EBITDA marže 20% 24%
EBIT marže 16% 18%
Marže čistého zisku -19% -28%
Dluh celkem/aktiva celkem 78% 89%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 288% 675%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41