Akcie CME

Všeobecné informace

Název společnosti CME
IČO n.a.
ISIN BMG200452024
GDR Primární emise na US NASDAQ
Reuters kód CETV.O
Bloomberg kód CETV CP
Popis společnosti mediální společnost
Aktuální počet akcií 251,616,849
Volné akcie 34.5%
Tržní kapitalizace 14,140,866,914 CZK
Významní akcionáři Warner Media (64.5%)
Web http://www.cetv-net.com/
Web PSE http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail...
Účetní standard US GAAP
Výsledky Konsolidované
Analytik Pavel Ryska (ryska@jtbank.cz)
+420 221 710 658


Finanční výkazy

* Data v tisících (USD) 2016 2017
Tržby (celkem) 526,174 574,212
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 518,991 477,947
EBITDA 136,908 165,532
Odpisy 105,532 129,949
EBIT 110,816 70,110
Čistý placený úrok -158,089 75,536
Zisk před zdaněním 6,336 21,483
Čistý zisk -180,291 49,768
Rozvaha  
Aktiva celkem 1,390,717 1,628,055
    stálá 1,050,297 1,163,281
    oběžná 340,420 464,774
    ostatní  
Cizí zdroje 1,242,350 1,369,232
    dlouhodobý dluh 1,001,408 1,085,714
    krátkodobý dluh 1,228 2,960
    ostatní  
Vlastní jmění 148,367 258,823
Peněžní toky  
Čistý provozní 59,387 94,841
Čistý investiční -22,201 -24,742
Čistý finanční -22,472 -58,154
Čistý -18,514 13,817


Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 153,494,000 155,846,000
Průměrný počet akcií 150,180,000 154,670,000
Dividenda (hrubá) 0.00 USD 0.00 USD
Likvidita I. stupně (cash ratio) 1.00 0.73
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.98 1.98
Zisk na akcii (EPS) -1.20 USD 0.32 USD
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 0.40 USD 0.61 USD
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 0.99 USD 1.67 USD
P/E 0  
P/OCF 0  
P/BV 0  
P/Tržby 0  
Dividendový výnos 0 % 0 %
ROE -39% 12%
ROA -5% 7%
EBITDA marže 32% 35%
EBIT marže 20% 23%
Marže čistého zisku -34% 9%
Dluh celkem/aktiva celkem 89% 84%
Dlouhodobý dluh/vlastní jmění 675% 419%

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 874.57 0.00
BUX 27027.33 0.00
S&P 500 2358.04 0.22
NASDAQ Composite 5874.18 0.17
FTSE 7303.20 -0.39
DAX 12237.31 0.16
ATX 2897.08 0.41