Všeobecné informace

Název společnosti PEGAS NONWOVENS
IČO n.a.
ISIN LU 0275164910
GDR n.a.
Reuters kód n.a.
Bloomberg kód PEGAS CP
Popis společnosti Výrobce netkaných tetílií
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Držet
Cílová cena (1 rok) 899
Aktuální počet akcií 8,763,859
Volné akcie 11.5%
Tržní kapitalizace 6,765,699,148 CZK
Významní akcionáři R2G Rohan Czech
Web http://www.pegas.lu/
Web PSE http://www.pse.cz/
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657

Finanční výkazy

2015 2016
Tržby (celkem) 229,200 206,353
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 184,889 159,685
EBITDA 44,311 46,668
Odpisy 16,059 16,107
EBIT 28,252 30,561
Čistý placený úrok 745 -10,460
Zisk před zdaněním 28,997 20,101
Čistý zisk 24,978 14,847
Rozvaha
Aktiva celkem 391,788 384,939
    stálá 269,476 277,218
    oběžná 122,312 107,721
    ostatní
Cizí zdroje 391,788 384,939
    dlouhodobý dluh 202,246 205,105
    krátkodobý dluh 32,830 20,691
    ostatní
Vlastní jmění 156,712 159,143
Peněžní toky
Čistý provozní 20,824 42,898
Čistý investiční -8,968 -20,961
Čistý finanční 7,264 -25,798

Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 9,439,400 9,439,400
Průměrný počet akcií 9,439,400 9,439,400
Dividenda (hrubá) 1.25 1.30
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.86 1.17
Likvidita III. stupně (current ratio) 3.73 5.21
Pracovní kapitál 70,335 63,124
EV - základ bez tržní kapitalizace 163,835 160,814
Zisk na akcii (EPS) 2.65 1.57
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 2.21 4.54
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 16.60 16.86
P/E 291.32 491.72
P/OCF 349.32 170.04
P/BV 46.51 45.79
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 0.16 0.17
ROE 15.9% 9.3%
ROA 6.4% 3.9%
EBITDA marže 8.7% 10.1%
EBIT marže 15.3% 19.1%
Marže čistého zisku 13.5% 9.3%
Dluh celkem/aktiva celkem 60.0% 58.7%