Všeobecné informace

Název společnosti Kofola ČeskoSlovensko
IČO
ISIN CZ0009000121
GDR
Reuters kód
Bloomberg kód Kofola CP
Popis společnosti Výroba a distribuce nápojů
Krátkodobý výhled -
Doporučení Nehodnoceno
Cílová cena (1 rok) Nehodnoceno
Aktuální počet akcií 22,295,000
Volné akcie 6.7%
Tržní kapitalizace 6,933,745,000 CZK
Významní akcionáři Jannis Samaras (50,8%)
Web http://firma.kofola.cz/investor/
Web PSE -
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Vaníček (vanicek@jtbank.cz)
+420 739 529 520

Finanční výkazy

2014 2015
Tržby (celkem) 6,275 7,157
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 3,881 4,352
EBITDA 915 948
Odpisy
EBIT 442 435
Čistý placený úrok - -
Zisk před zdaněním
Čistý zisk 290 229
Rozvaha
Aktiva celkem 5,960 8,491
    stálá 4,172 5,096
    oběžná 1,788 3,395
    ostatní
Cizí zdroje 5,960 8,491
    dlouhodobý dluh 852 1,520
    krátkodobý dluh 600 1,697
    ostatní
Vlastní jmění 2,577 2,870
Peněžní toky
Čistý provozní
Čistý investiční
Čistý finanční

Ukazatele

2014 2015
Celkový počet akcií 22,020,000 22,295,000
Průměrný počet akcií -
Dividenda (hrubá) 112.0
Likvidita I. stupně (cash ratio)
Likvidita III. stupně (current ratio)
Pracovní kapitál
EV - základ bez tržní kapitalizace
Zisk na akcii (EPS) 13.2 16.9
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) -
Vlastní jmění na akcii (BVPS) -
P/E 23.56 18.40
P/OCF N/A N/A
P/BV N/A N/A
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 36.01 0.00
ROE 9.4% 8.3%
ROA 4.1% 3.1%
EBITDA marže 14.7% 14.2%
EBIT marže 7.1% 7.0%
Marže čistého zisku 3.9% 3.2%
Dluh celkem/aktiva celkem 24.0% 38.0%