Uvedené informace představují názor ATLANTIK finanční trhy, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. ATLANTIK finanční trhy, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

O2 CR: Operátoři kritizují nové podmínky aukce…
Dle tisku se některým operátorům nelíbí nové podmínky aukce pro tzv. sí…
06.05.2020 v 08:51, Milan Lávička
Moneta: Silná provozní úroveň a optimistický v…
Moneta dosáhla za 1Q20 čistého zisku ve výši 731 mil. Kč, výrazně nad odhady trhu. V…
05.05.2020 v 08:55, Milan Lávička
Komerční banka zítra zveřejní výsledky za 1Q
Komerční banka zítra ráno oznámí své výsledky hospodaření za 1Q…
05.05.2020 v 08:54, Milan Lávička
PMČR: Valná hromada bude distanční, návrh dividendy je…
Philip Morris ČR se rozhodl uskutečnit řádnou valnou hromadu distančním způsobem (tzv. „per rollam…
05.05.2020 v 08:54, Milan Vaníček
Fidurock Nemovitosti splnil kovenanty za r. 2019
Společnost Fidurock Nemovitosti zveřejnila finanční kovenanty za r. 2019 vztahující se k …
05.05.2020 v 08:53, Pavel Ryska
Liberty One Methanol splnila kovenant, KKCG přislíbila nový kapit…
Společnost Liberty One Methanol vykázala za r. 2019 čistou ztrátu 8,8 mil. USD po ztrátě 9,4 mil.…
05.05.2020 v 08:50, Milan Lávička
Natland: LTV v r. 2019 v souladu s kovenanty
Natland rezidenční investiční fond (NRIF) informoval, že ke konci r. 2019 dosáhl ukazatel LTV …
05.05.2020 v 08:51, Pavel Ryska
Fidurock: Vláda schválila limitovanou pomoc nájemní…
Vláda včera schválila plán na podmíněnou pomoc nájemníkům, podle níž…
05.05.2020 v 08:52, Pavel Ryska
J&T Global FInancing: Vyjádření k dopadům Covid-19
Společnost J&T Global Financing (JTGF) zveřejnila prohlášení k dopadům Covid-19 na její…
05.05.2020 v 08:49, Milan Lávička
Poslední obchodní den s emisí EPH 3,5/20
Dnes je poslední obchodní den s emisí dluhopisů EPH 3,5/20 (ISIN: CZ0003515413). Rozhodný…
05.05.2020 v 08:49, Milan Lávička