FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Tento fond je spravován týmovým přístupem s cílem vytvářet stálé výnosy a soustředitse na zachování kapitálu na volatilních trzích. Fond nevyužívá externě uvedený srovnávacíindex. Portfolioví manažeři hledají přidanou hodnotu pomocí flexibilní alokace aktiv v závislosti na měnících se podmínkách na trhu a pomocí držby těch správných podkladovýchinstrumentů. Výběr třídy aktiv je založen na hodnocení současných ekonomických možností.Tento proces je založen na výzkumném procesu s využitím top-down přístupu založeného na vlastních kvantitativních modelech, které propojují výkonnost tříd akcií s fázemi ekonomického cyklu v kombinaci s kvalitativními vstupy od expertů na třídy akcií z vyššího managementu z celé společnosti Fidelity ze skupiny Asset Allocation Group. Výběr alokace je založen navýzkumném procesu, při kterém filtrujeme manažery na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií. V tomto procesu je kvalitativní analýza zaměřena na porozumění fungováníinvestičních procesů a bere v úvahu faktory jako investiční filozofie, proces výběru akcií, sestavení portfolia a kontrola rizika. Kvantitativní analýza zkoumá, odkud pochází výkonnost fondu, zvažuje historické faktory výkonnosti a provádí analýzu držení akcií.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR Zmiešané

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0267387685

Poslední jednotková cena (k 15.1.2019)

13.9800 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-0,14 % 2,27 % 4,96 % 1,98 % 3,59 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE