APS FINAN. 5,00/23

Informace o dluhopisu

APS Finance a.s., vydává emisi  zajištěných dluhopisů splatných v roce 2023 v celkové předpokládané jmenovité hodnotě  500 000 000 CZK, s možností navýšení až na 620  mil. CZK.
Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 10 000 CZK. Roční výnos dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,0 % p.a.  bude vyplácen pololetně.  Od druhého roku bude docházet k postupné amortizaci dluhu.

Charakteristika

Emitentem Dluhopisů je společnost APS Finance, a.s., která je součástí holdingu  APS Holding S.A. se sídlem v Lucembursku.
APS Holding je středoevropským a východoevropským  leaderem v oblasti investic a managementu pohledávek po splatnosti. Společnost vystupuje jednak jako inkasní specialista,  dále pak jako investiční poradce a správce investic; v neposlední řadě se dostává do pozice samotného investora  v podobě odkupu pohledávek či celých portfolií, na kterém se často podílí s prověřeným obchodním partnerem. 

Základní údaje

Název emise APS FINAN. 5,00/23
Měna emise CZK
Datum emise 22.2.2018
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 500 000 000 CZK, s možností navýšení až na 620 mil. CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 5,00 %
Výplata kupónu Pololetně, vždy 22.8. a 22.2.
Datum splatnosti 22.2.2023
ISIN CZ0003518656
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Dlhopisy APS 5,00/23 – prospekt PDF
Dlhopisy APS 5,00/23 – Infolist PDF