ABN AMRO International Derivates Fund

Hledáte fond, který investuje do derivátových nástrojů? Hledáte fond, který investuje do pákových nástrojů? Hledáte fond, který není striktně svázán s jedinou strategií?

ABN AMRO International Derivates FundPokud jsou všechny odpovědi kladné, pak právě pro Vás je určen tento unikátní otevřený podílový fond ABN AMRO International Derivatives Fund!


Investiční společnost ATLANTIK AM, distributor fondů ABN AMRO, uvádí na trh podílový fond International Derivates Fund, který investuje do pákových finančních derivátů.
Finanční deriváty představují opce a futures na akciové indexy převážně vyspělých trhů USA, Evropy, Japonska, Austrálie a dále také Jižní Koreji a Hong-Kongu.
Pákové instrumenty zvyšují potenciál výnosu. Zpravidla je použita finanční páka 2,5, což znamená, že jakýkoliv pohyb akciového indexu nakoupeného do portfolia fondu pomocí futures či opce se znásobí dvaapůlkrát. Díky pákovému efektu může investor maximalizovat výkonnost, aniž by zvyšoval celkovou váhu daného tržního segmentu v portfoliu. Z důvodu zajištění pákových instrumentů zůstává část portfolia v hotovosti nebo v krátkodobých dluhopisech. Pokud to situace na trzích vyžaduje, lze všechny aktiva držet v hotovostních aktivech.

Důležitou vlastností fondu je jeho flexibilita. Portfolio manažer má velkou svobodu v rozhodování o geografických a měnových alokací a objemu pákových instrumentů. Referenční měnou fondu je EUR, odlišné měnové pozice nejsou k euru kursově zajištěny.

Pákové deriváty - ilustrační obrázekZa hlavní výhodu fondu lze považovat jednoduchost, s jakou může investor vstoupit na trh s pákovými deriváty. International Derivatives Fund funguje na podobném principu jako jakýkoliv jiný podílový fond ABN AMRO, Hodnota fondu je zveřejňována každý den. Pro nákup fondu postačuje relativně nízký objem finančních prostředků, doporučená minimální investice se pohybuje okolo 25 tisíc korun.

Každý investor by měl být před nákupem fondu důkladně srozuměn s jeho strukturou a povahou. Pákové derivátní instrumenty jsou velmi rizikové, je potřeba si uvědomit, že pákový efekt působí i při poklesu trhu a může způsobit značné krátkodobé ztráty. Proto je fond určen pro zkušené investory.

Slovník pojmů:


Akciový index - ukazatel výkonnosti určitého akciového trhu. Index se může vypočítat jako průměr (aritmetický, vážený) všech či několika vybraných akcií, které jsou obchodovány na daném trhu. Výběr akcií záleží na stanovených parametrech: velikost společnosti, objem denního obchodování, druh činnosti atd.
Příklady nejznámnějších indexů: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX, FTSE, Nikkei 225 a další.

Pákový efekt - x-násobné zvýšení dopadu tržního vývoje do vlastního portfolia. Například růst tržní ceny akcie A o 10%, která byla koupena s užitím dvojnásobné páky, bude investor generovat 20 procentní zisk (v příkladu není kvůli zjednodušení počítáno s transakčními, ani úrokovými náklady). V opačném případi, při poklesu ceny akcie A o 10% pákový efekt způsobí investorovi ztrátu 20%. V praxi funguje pákový efekt na bázi půjčování peněz, čímž investor může dosáhnout mnohem vyššího zisku, než kdyby investoval pouze vlastní finance. Při zachování parametrů výše uvedeného příkladu by obchod probíhal třeba následovně:  investor koupil akcie za tržní cenu 200 tisíc korun, přičemž 100 tisíc měl vlastních a zbylých 100 tisíc si půjčil. Po nějaké době se tržní hodnota akcií zvýšila o 10% a investor všechny akcie prodal za 220 tisíc, 100 tisíc vrátil  obchodníkovi a 120 tisíc mu zůstalo se ziskem 20 tisíc korun, což představuje 20% výnos, tj. dvojnásobná páka. V praxi se dále využívá pákových efektů v případech, kdy investor nemá dostatečný objem finančních prostředků ani na nákup minimálního povinného množství finančního aktiva, který bývá u finančních derivátů zpravidla vyšší. Výše páky se většinou pohybuje v rozmezí 1,2 až 6, ale existují i páky mnohem vyšší. Je potřeba si však uvědomit, že s růstem velikosti páky se  zvyšuje nejenom výnosový potenciál, ale také riziko ztráty v případě nepříznivého vývoje trhu.

Finanční derivát - investiční nástroj, jehož hodnota je odvozena od vývoje ceny podkladového aktiva (akcie, koš vybraných akcií, akciový index, dluhopisy, měny, komodity atd.). Jedná se o budoucí kontrakt.
Jinými slovy zde existuje časový posun mezi uzavřením obchodu a jeho skutečným vypořádáním. Tento časový posun umožňuje investorovi uzavřít obchod s minimální vstupní investicí pokrývající pouze náklady spojené s uzavřením kontraktu. V současnosti existuje mnoho druhů finančních derivátů, které jsou standardizované a lze s nimi denně obchodovat nejenom na speciálních derivátních burzách. Obchodování s deriváty mají výhodu nízkých transakčních nákladů, velké flexibility i transparentnosti.

Futures - standardizovaný finanční derivát. International Derivatives
Fund nakupuje do svého portfolia tzv. akciové futures, resp. indexové futures (podkladovým aktivem je určitý akciový index, např. DAX , S&P 500, Nikkei 225 aj.). Jednoduše řečeno, futures kontrakt s podkladovým aktivem DAX znamená smluvně se zavázat koupit v určitém poměru německý akciový index DAX za dnes dohodnutou cenu v přesně daný termín v budoucnu. Kromě akciových futures existují i futures komoditní, měnové, úrokové aj.

Opce- standardizovaný finanční derivát. Opce je ve svém základu velmi podobná futures kontraktu pouze s tím rozdílem, že investor má právo, nikoli povinnost koupit v budoucnu akciový index DAX za dnes dohodnutou cenu.

Dlouhá pozice- investor nakoupí akcie, dluhopisy, popř. jiná aktiva a do budoucna očekává růst jejich tržní hodnoty. Realizace zisku nastává v době prodeje aktiva, pokud prodejní cena je vyšší než cena nákupní.
Dlouhá pozice na kapitálových trzích převládá.

Krátká pozice - na rozdíl od dlouhé pozice zde investor očekává (spekuluje na) pokles ceny aktiva. V praxi vzniká krátká pozice tak, že si investor vypůjčí například na jeden měsíc akcii A a obratem ji prodá na trhu za tržní cenu 3 tisíce korun. Předpokládejme, že během měsíce skutečně cena akcie A klesne o 1 000 korun a investor tuto akcii A koupí za tržní cenu 2 000 a vrátí ji zpět. Tímto způsobem tak realizoval zisk tisíc korun na jedné akcii v době klesájícího trhu.

ABN AMRO International Derivates Fund

Třída A (reinvestice dividend)
Měna Euro
Datum založení * 30.června 2006
Manažerský poplatek 4,00 % p.a
Poplatek z výnosu** 10,00 % p.a
Domicil Lucembursko
Benchmark  
Min. investice 250 EUR (7 500 CZK)
ISIN LU0258897114

Pozn.:
* Fond je přímý nástupce holandského fondu ABN AMRO
Internationaal Derivaten Fonds, který byl založen 2.10.1997
**Výnosový poplatek se začíná počítat, pokud hodnota podílového
listu fondu (NAV) přesáhne 85,49 EUR

Více informací:
ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a. s
Zelená linka: +420 800 122 676

Publikováno: 01.01.2008